Yahudiliğin  Başlangıçı (Genel Kültür )


Yahudiliğin  Başlangıçı    (Genel Kültür )

 Yahudiliğin  Başlangıçı

Kuruluş: İsrail Oğulları M.Ö 1000 yılı civarında Hz. Musa önderliğinde kötü muameleden ve zulümden kaçarak Antik Filistin topaklarına yani diğer bir deyişle Kenan diyarına geldiler. Kısa bir süre sonra İsrail krallığını kurdular. 12 ayrı kabile şeklinde yaşamaya başladılar. Hz. Davut ve Hz. Süleyman peygamberlerde bu ülkenin krallıklarını yaptı. Daha sonra yıkılan devlet ikiye ayrıldı. Kuzeydeki İsrail Krallığı güneydeki Yahuda Krallığı olarak kaldı. Kuzeydeki krallığı Asurlular yok etti. Oradaki on kabileye ne hala olduğu bilgisi hala yok. Şu an dünyada yaşayan tüm Yahudiler, geriye kalan iki kabilenin soyundan gelmiş olduğu düşünülüyor.

Kısa bir süre sonra da güneydeki krallık Babil İmparatorluk’ u tarafından yıkıldı. Buradaki Yahudiler Babil’ e sürüldü. Ülkelerinden uzaklaştırılan Yahudilerin yardımına Babil’ i yenen Persler yetişti. Onları yurtlarına geri yolladılar. Orada kalmak isteyenler ise Yahudilerin ilk kolonisi oldu. Yahudiler tekrar devlet kurdular ama bu bağımsızlık uzun sürmedi. Yunanlıların bölgeye gelişi ile bağımsızlıklarını kaybettiler. Geri kalan devletleri ise Romalılar gelince kaybettiler. İki bin yıl devlet kuramadılar. Romalıların boyunduruğu altında sürekli isyan edip, problemler çıkardılar. Kendilerine inen kutsal kitapları tahrip eden, bozulan Yahudiler kendi aralarında çıkan ve Allah’ın elçisi olan Hz. İsa’ ya zulmettiler. O zamanlar pagan olan Roma ile Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinde rol oynadılar. Roma’nın Hristiyan olması ile Yahudiler Hz. İsa’nın ölümünden sorumlu tutulup yurtlarından tamamen atıldılar.

Düşüşleri

Sohbetcan.net

                         Sohbet Odaları

Sürgünde yurtsuz kalan ve eziyet çeken İsrail Oğulları Roma yıkılınca Avrupa şehirlerine yerleşmeye başladılar. Hristiyanlar onları sevmiyor, onları aşağılıyor ve onlara kötü muamele yapıyorlardı. En kötü işleri yapmak zorunda bırakılıyorlardır.

Yükselişleri

Filistin’ in Müslümanların eline geçmesi ile Yahudiler rahatlamışlardı. Avrupa’dakiler ise halktan uzak tutulduğundan ticaret ile uğraşarak ya da eskicilik yaparak hayatta kalmaya çalıştılar. Birçok yerde sevilmiyorlardı. Selanik Yahudilerin dünyada en iyi yaşadıkları yer haline geldi. Avrupa’nın tüm şehirlerinde ticaret ile uğraşan bu halk giderek zenginleşti ve aynı zamanda genel kültür seviyelerini arttırdılar. Sanayi İnkılabı ile daha da zenginleştiler. Silahları, hükümetleri, askerleri siyasete satın almaya başladılar.

Osmanlı’yı ekonomik olarak güçsüz bıraktıktan sonra Filistin toprakları için teklif yaptılar ama Osmanlı bu teklifi hemen reddetti. Yahudiler 1. Dünya Savaşı’nı beklemeye başladılar. İngilizler cihan harbinde Filistin topraklarını aldıktan sonra o bölgede bir İsrail devleti kurmaya yardı edeceklerini açıkladılar. Yahudiler yavaş yavaş toplanmaya başladılar ama Avrupa’daki Yahudilerin keyfi yerinde idi.

Daha sonra Hitler 2. Dünya Savaşı’nda Yahudileri katletmeye başladı. Savaş sonrası Avrupa’ dan kaçan Yahudiler İngiliz sömürgesi altında olan Filistin’e gelmeye başladılar. Birleşmiş Milletler’ in yardımıyla 1948′ de İsrail devletini kurdular. Arap ülkeleri bu durumu istemediler ve sonrasında Yahudiler insanları ve kadın, çocuk, yaşlı, düşkün demeden tüm Müslümanları öldürmeye başladı.


Yazar: admin

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2021

Kategori: Genel

Görüntüleme: 296 Defa

Etiketler:

Bir cevap bırakın.