Müslüman Nerden Geliyor (Besmele Nedir Ve AcıkLaması)


Müslüman Nerden Geliyor  (Besmele Nedir  Ve AcıkLaması)

BESMELE HAKKINDA BİR KISSA 

 

Kur’ân-ı Kerîm’de bir peygamberin bir kraliçeye yazdığı mektubu anlatan muhteşem bir kıssa vardır ve bu kıssada besmelenin kadim tarihine dair önemli bilgiler yer alır. Kıssa özetle şöyledir:Cinlerden,insanlardan ve kuşlardan oluşan muazzam bir ordu, büyük bir düzen ve disiplin içinde yola koyulmuşlardı. Karınca vadisini henüz geçmişlerdi ki, ordunun kudretli komutanı Hz. Süleyman, Hüdhüd adlı kuşun orada bulunmadığını fark etti. “Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Diye sordu seçeneklerinikilere. Ancak kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Kendisine haber vermeden uzaklaşan bu kuş, Hz. Süleyman’ı çok öfkelendirmişti. “Eğer bana (mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirmezse, ya onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.” dedi oradakilere.

Neyse ki, çok geçmeden Hüdhüd Hz. Süleyman’ın yanına çıkageldi. Üstelik kendisini affettirecek önemli bir haber getirmişti ona. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. (Yemen taraflarındaki) Sebe’den sana sağlam bir haber getirdim. ” dedi ve ayrıntılı anlattı, Hz. Süleyman’a: “Ben, Sebe ‘halkına hükümdarlık eden, şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve halkının, Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan, bunların yaptıklarını süslü göstermiş ve bunların arasından yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. ” Bunun üzerine Hz. Süleyman, Hüdhüd’e, “Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız.” dedi ve ona bir mektup veriyor,“Benim şu mektubumu götür ve onları ver, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak.” diye emretti.

Hüdhüd mektubu alıp vakit geçirmeden Sebe ‘kraliçesi Belkıs’a ulaştırdı. Mektubu alan Belkıs, halkının ileri gelenlerini toplayarak onu okumaya başladı. Mektubun ilk cümlesi şöyleydi: “İnnehû min Süleyman ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm” (Mektup Süleyman’dandır ve Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (yazılmışta) dır.)

BESMELE HER HAYRIN BAŞIDIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ebû Hüreyre”nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:Yüce Allah”ı anara başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.Hz. Âişe”nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: Biriniz yemek yiyeceği zaman “Bismillâh” (Allah”ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, “Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî” (Başında da sonunda da Allah”ın adıyla) desin.Câbir b. Abdullah”ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”

Berâ”dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) yatağına yattığında, “Allâhümme bismike ahyâ ve bismike emût ” (Allah”ım! Senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm. ) buyurur; uykudan uyandığında da Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba”de mâ emâtenâ ve ileyhi”n-nüşûr ” (Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah”a hamdolsun; diriltmek yalnız ona mahsustur. ) buyururdu.M6887 Müslim, Zikir, 59)İbn Ömer”in naklettiğine göre, cenaze kabre konulurken Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi: “Bismillâhi ve alâ milleti Resûlillâh ” [(Seni) Allah”ın adıyla ve Resûlullah”ın dini üzere (kabre koyuyoruz). ]


Yazar: admin

Yayınlanma Tarihi: 18 Nisan 2020

Kategori: İslamDin

Görüntüleme: 340 Defa

Etiketler:

Bir cevap bırakın.