Hayvanların Beslenme Şekilleri Kaç Çeşittir?


Hayvanların Beslenme Şekilleri Kaç Çeşittir?

Hayvanların Beslenme Şekilleri Kaç Çeşittir?

Canlılar, beslenme yoluyla enerjilerini ve yapım onarım için gerekli olan besin maddelerini elde eder. Üreticiden tüketiciye doğru bir ekosistem içerisinde bulunur ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde beslenme ilişkileri söz konusudur.Ekosistemdeki canlılar beslenme biçimlerine göre ayrılırlar üç grup vardır ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof canlılar olarak ayrılırlar.

Ototrof beslenme

İnorganik bileşiklerden organik besinlerini kendileri üreten canlılara ototrof canlılar denir ve bütün ototrof canlılar ekosistemin üretici basamağını oluşturur.Ototrof beslenme fotoototrof ve kemoototrof olarak ikiye ayrılır.

Fotoototrof beslenme: Fotosentez yapan canlılara fotootorof denir besinlerini üretirken ışık enerjisini kullanırlar. Örneğin bitkiler, protistlerden algler ve siyanobakteriler fotosentez yapan canlılardır.
Kemoototrof beslenme: Kemosentez yapan canlılara kemoototrof denir besinlerini üretirken inorganik maddelerin Yükseltgenmesiyle ortaya çıkan kimyasal enerjiyi kullanırlar. Örneğin bazı bakteriler ile birçok arke kemosentez yapan canlılardır

Holozik beslenme

İhtiyacı olan besini katı parçalar halinde alarak yapılan beslenmeye holozik beslenme denir. Holozik beslenen canlıların ağız yapısı ve sindirim kanalı beslenme şekline uygun bir yapıdadır ve üçe ayrılır sadece bitkisel beslenen canlılara otçul (herbivor), sadece hayvansal besinlerle beslenen canlılara etçil (karnivor), her iki türlü besin türüyle beslenen canlılara ise hepçil (omnivor) denir.

-Otçul (herbivor)

Genellikle bitkisel kaynaklı beslenir ağızlarında öğütücü dişler gelişmiştir. Sindirim sistemlerinde selülozu sindirmeye yardım eden bakteriler vardır ve bağırsakları uzundur sindirimleri uzun sürer. Bitkileri yiyen otçul hayvanlar birinci tüketicidir. Örnek olarak koyun, keçi, tavşan, deve, inek, geyik, ceylan ve kunduzdur.

Etçil (karnivor)

Genellikle hayvansal kaynaklı beslenirler ağızlarında parçalayıcı (köpek dişleri) gelişmiştir. Sindirimleri kısa sürer mideleri bölmesiz ve bağırsakları kısadır. Otçul hayvanları yiyen hayvanlar ikinci tüketici (karnivor) olarak geçer. Örnek olarak aslan, kaplan, kurt, sırtlan, tilki ve panterdir.

Hem etçil hem otçullar (omnivor)

Genellikle bitkisel ve hayvansal kaynaklı beslenirler ağızlarında hem kesici parçalayıcı hem de öğütücü dişler bulunmaktadır. Bağırsakları orta uzunlukta ve mideleri tek bölmelidir. Örnek olarak insan, ayı, domuz, serçe, sığırcık, hindi, karga, turna ve ev faresi bu grupta bulunur.

Sohbet Odalari

Sohbet odaları

 


Yazar: admin

Yayınlanma Tarihi: 08 Eylül 2020

Kategori: Genel

Görüntüleme: 715 Defa

Etiketler:

Bir cevap bırakın.